Ogłoszenia

W dniu 12 marca 2017 r. w Warszawie

Tomasz Kaczorowski wygłosił wygład pt. „Nowe prawo restrukturyzacyjne” dla słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

w dniu 14 lutego 2016 r. w Warszawie

Tomasz Kaczorowski wygłosił wygład pt. „Wnioski sądowe i dokumentacja dla procedur restrukturyzacyjnych” dla słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie

Tomasz Kaczorowski był prelegentem na szkoleniu „Nowe rozwiązania w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego” organizowanym wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Publikacje

„Prawa i zagrożenia dla wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych” dodatek do „Monitor Prawniczy”, nr 9/2016

(więcej…)

„Nowelizacja prawa upadłościowego – Szybsza i sprawniejsza realizacja praw przez wierzycieli”

(więcej…)

„Ramy prawne zaangażowania profesjonalnych doradców w celu wsparcia postępowania upadłościowego” – „Upadłości, Bankructwa i Naprawa Przedsiębiorstw” pod red. dr Agaty Adamskiej i prof. Elżbiety Mączyńskiej

rozdział poświęcony Polsce „Multinational Enterprise Liability in Insolvency Proceedings – edition 2010”

„Informacja i Reklama”

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl