Postępowanie sądowe i arbitrażowe

Naszym klientom pomagamy osiągnąć ich cele we wszelkich sprawach spornych. Nasze wsparcie jest od kompleksowej analizy roszczeń i przedstawienia rekomendacji uwzględniającej również aspekty biznesowe naszego klienta. Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w toku negocjacji polubownych lub mediacji.

W razie braku perspektyw na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu, przygotowujemy powództwo do właściwego sądu – powszechnego lub arbitrażowego. Dbamy o właściwe przygotowanie dokumentacji oraz niezbędnych dowodów. Reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych. W toku postępowania gwarantujemy profesjonalne egzekwowanie uprawnień klienta, w tym przez odpowiednie dobranie strategii procesowej oraz trybów postępowań. Na bieżąco informujemy o postępach w prowadzonych sprawach oraz udzielamy wszelkich potrzebnych wyjaśnień.

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl