Doświadczenie

Dotychczas zrealizowane projekty przez pracowników Kancelarii obejmują w szczególności:

OBRÓT GOSPODARCZY

– bieżące doradztwo przy implementacji i eksploatacji Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych (viaTOLL), w tym w zakresie relacji z podwykonawcami, relacji z zamawiającym, postępowań sądowych i administracyjnych, budżet projektu przekracza 5 miliardów złotych

– reprezentowanie interesów wierzycieli w inwestycjach typu project finance, w tym w ramach refinansowania kredytu na budowę centrum logistycznego w centralnej Polsce o wartości około 40 mln EUR – obsługa prawna nabycia przez niemiecką grupę wydawniczą jednej z największych w Polsce sieci księgarń – doradztwo przy transakcji sale and lease-back nieruchomości przedsiębiorstwa logistycznego

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE

– sprawowanie funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego oraz syndyka w postępowaniach upadłościowych

– doradztwo na rzecz dłużników na etapie poprzedzającym stan niewypłacalności, w tym przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości – doradztwo w postępowaniach upadłościowych na rzecz wierzycieli posiadających wierzytelności w kwocie powyżej 250 mln EUR w stosunku do grupy upadłych spółek z branży meblarskiej

KONSUMENCI

– dochodzenie praw konsumenta wobec dewelopera w na gruncie stosowania klauzul abuzywnych – uzyskanie zwrotu pełnej wysokości kosztów budowy wodociągu na rzecz inwestora od przedsiębiorstwa wodociągowego


Restrukturyzacje

Z racji na rozwiniętą specjalizację w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, szczegółowe informacje z tych obszarów zamieściliśmy na stronie: www.restrukturyzacja-info.pl. Znajdziecie tam Państwo zarówno informacje odnośnie aktualnie prowadzonych spraw oraz interesujące materiały informacyjne.
PRZEWODNIK PO RESTRUKTURYZACJI
Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem po restrukturyzacji, który jest dostępna pod tym linkiem.

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl