Prawo administracyjne

Udzielamy wsparcia przy wszelakich postępowaniach administracyjnych. W szczególności prowadzimy sprawy z zakresu prawa budowlanego i podatkowego. Opracowujemy i składamy niezbędną dokumentację w celu zgodnego z prawem zrealizowania zamierzenia budowlanego.

W razie potrzeby wnosimy odpowiedni środki odwoławcze do organów wyższego stopnia. Zastępujemy klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Najwyższym Sądem Administracyjnym.

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl