Prawo pracy

Służymy wsparciem w dziedzinie prawa pracy zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników. Pomagamy w zakresie tworzenia zapisów umów o pracę oraz wszelkiej pozostałej dokumentacji regulującej stosunek pracy, w tym regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania. Dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników tworzymy kontrakty menedżerskie. Świadczymy doradztwo w toku wykonywania umów o pracę, w tym w związku z naruszeniami obowiązków pracowniczych przez pracodawcę lub pracownika. Doradzamy w kwestiach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. W razie potrzeby reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądem pracy.

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl