Prawo zamówień publicznych

Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z udzielaniem zamówień publicznych dla podmiotów zainteresowanych uzyskaniem takich zamówień. Analizujemy wymogi przedstawiane przez zamawiających. Wspieramy przy sporządzaniu dokumentacji składanej do podmiotów organizujących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Świadczymy doradztwo przy wszelkich rodzajach postępowań, w tym: z zamówienie z wolnej ręki, dialog konkurencyjny, przetarg ograniczony lub nieograniczony.

W razie potrzeby wnosimy środki zaskarżenia do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed tym podmiotem. Sporządzamy skargi do sądu w razie wadliwych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl